Rejestracja siekiery


Zarejestruj swoją siekierę i przedłuż gwarancję do 25 lat

Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Kraj*
Kod produktu*


* - pole wymagane

Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu zgłoszeniowym jest CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134.

Dane osobowe osób wyrażających chęć dokonania rejestracji celem wydłużenia gwarancji na zakupione narzędzia, przetwarzane są w celu dokonania tej rejestracji w bazie klientów, a ponadto w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania rejestracji w bazie klientów, a także uzyskania wydłużenia okresu gwarancyjnego na zakupione narzędzia.

Każda z osób ma prawo dostępu do udostępnionych, przetwarzanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Każda z osób ma także w każdym czasie prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w tym do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem.